sbo

„Krzysztof Jarzyna ze Szczecina” na bulwarach: W lipcu rusza konkurs

18 czerwca 2020

Instalacja artystyczna upamiętniająca postać Krzysztofa Jarzyny ze Szczecina już niedługo nabierze realnych kształtów. 30 lipca startuje konkurs realizacyjny.

Instalacja z postacią „Krzysztofa Jarzyny, szefa wszystkich szefów” (postać z komedii „Poranek Kojota”) to pomysł, o którego realizacji zdecydowali mieszkańcy w powszechnym głosowaniu na projekty Szczecińskiego Budżetu Obywatelskiego. W swojej kategorii (zadania dzielnicowe małe Śródmieście) zdobył 1020 głosów.

– Udało nam się pozytywnie zakończyć proces uzyskiwania wszystkich zgód, które były niezbędne do dalszej realizacji tego tematu – mówi Jarosław Bondar, Architekt Miasta. – Było to nie małe wyzwanie ze względów formalnych, jednak już dziś możemy spokojnie przystąpić do ogłoszenia konkursu, a w jego efekcie realizacji instalacji.

Miejscem, gdzie stanie postać Krzysztofa Jarzyny jest plac na Łasztowni.

– O tym jaką formę przyjmie instalacja będziemy mogli powiedzieć jeszcze w tym roku – dodaje Jarosław Bondar.

O dopuszczenie do udziału w konkursie mogą ubiegać się m.in. uczestnicy, którzy posiadają wymagane zdolności techniczne lub zawodowe tj. dysponują co najmniej jedną osobą mającą doświadczenie, polegające na wykonaniu w przeciągu 3 lat przed ogłoszeniem konkursu (a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie) co najmniej jednego projektu zakończonego realizacją instalacji artystycznej, rzeźby, pomnika lub podobnej formy w przestrzeni publicznej.

Wyboru dokona sąd konkursowy, mający w swoim składzie: dwie osoby powołane przez Akademię Sztuki, dwie przez Wydział Budownictwa i Architektury Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego, jednego członka Stowarzyszenia Architektów Polskich oraz Architekta Miasta.

Jeszcze w tym roku poznamy zwycięzcę, a wykonanie instalacji planowane jest w pierwszej połowie 2021 roku.